Zgodność z GDPR

Aplikacja służąca do zapewnienia zgodności tej witryny z RODO/CCPA/APPI, gromadzi Twoje IP i adres e-mail w celu przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i Warunkach korzystania z usługi

Sprostowanie danych

Możesz użyć poniższego linku, aby zaktualizować dane konta, jeśli nie są one dokładne.

Data Portability

You can use the links below to download all the data we store and use for a better experience in our store.

Access to Personal Data

You can use the link below to request a report which will contain all personal information that we store for you.

Right to be Forgotten

Use this option if you want to remove your personal and other data from our store. Keep in mind that this process will delete your account, so you will no longer be able to access or use it anymore.